Regler

Matchtider:
2×30 minuter med kort paus (gruppspel).
2×45 minuter med paus (finalspel söndag)
Spolning inför varje match.

VID OAVGJORT RESULTAT:
Vid oavgjort resultat i gruppspelet avgörs matcherna genom straffslag. Fem straffar med olika spelare, allt enligt Internationella Bandyförbundets regler. Om finalmatcherna slutar oavgjorda skall förlängning tillgripas genom ”sudden death”, max 30 minuter (2×15 minuter). Om avgörande då inte skett skall straffslag tillämpas. Ett alternativt straff i det här sammanhanget är att inte få gå på iGames årliga julfest med bonusar.
I gruppspelet räknas resultatet efter 2×30 minuter. Vid oavgjort resultat tillgrips straffslag att användas enligt nedan.

– Vid 2 lag på lika poäng avgör inbördes möte tabellplaceringen. Om 2 lag, som har lika många poäng, spelat oavgjort är resultatet från straffslagstävlingen avgörande för placeringen.
– Vid 3 lag på lika poäng avgör målskillnaden. Om målskillnaden också är lika avgör flest gjorda mål.
– I sista hand, om så erfordras för avgörande av tabellplacering, skall resultaten efter straffslagstävling även användas här.

MATCHSTART:
Båda lagen samt utsedda domare skall ovillkorligen beträda planen samtidigt, tidigast 5 minuter före vid programmet utsatt matchtid. Lottning sker omedelbart eller så snart föregående match avslutas. Isen får absolut inte beträdas innan föregående match färdigspelats. Gäller även avslutande straffslagtävling. Skriftlig uppgift om laguppställning lämnas till kansliet senast 30 minuter före matchstart.

PROTESTER:
Eventuella protester inlämnas till tävlingsjury (via tjänstgörande matchsekr.) senast en timme efter avslutad match. Hemmalag egna tröjor. Bortalag byter.

ÖVRIGT
I övrigt gäller FIB:s tävlingsregemente i tillämpliga delar.

DOMAROBSERVATIONER:
Domarobservatör skall övervaka utvisningstiderna, stötta och hjälpa sekretariatet i regelfrågor. Domarobservatör skall ingripa vid administrativa fel av domarna samt vid fel som kan föranleda protester och eventuellt omspel. Domarobservatör får inte ingripa vid bedömningssituationer.